Rodokmen rodu Smelíků
Smelik Jan Smelik Jan
6801 lRMEZe nAnOrZe 91713 31
v ADeounlAmG s RbEhnoP V aN AKMioTKCel cD SAtrbCIHLEiaahBVc
vERoiHTB 88
TkN1yb2
18H3a M IRze Da C915 LBEHICCrhCTiA
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Smelikova Magdalena Smelikova Magdalena
AzELeRm aNornZeA 014411 9 1826
ICBTHRiALHECc nOh AIbrPIReJ na YM 188t8B 13 2E s EJmnA 4tV 1 490A14sBA RAZneO OBERItHv clRChbtIhcEIa 9c15 v v OZacDKmA OKcATLIkem
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Historie rodokmenu rodu Smelíků

global foto Jan Smelik pochází z Albrechtic č.159. Byl synem Franciszka Smelika. Magdalena Smelikova - rozena Adamczok Jiří pochází z Polska - Pogwizdova. Původní domek (na fotografii) se nacházel v části obce Albrechtice - Pardubice. Tato část obce Pardubice byla na základě dokumentace vzniku Albrechtic před 670 léty jedna z prvních a nejvíce osídlených částí. global foto Dnes se nachází mimo střed obce (2 až 3 km od středu). Původní domek obývala dcera Jana Jordankova s manželem, později vnučka Szeligova Aniela s manželem, kteří si v těsné blízkosti v roce 1955 postavili nový rodinný domek. V r.1977 - 78 byl zbourán starý dům (na fotografii). Ponechána byla pouze původní stodola. Dnes v novém rodinném domku žije pravnučka Topiarzova Růžena se s svou rodinou.
Celý rodokmen byl zpracován vnukem Alfrédem Smelíkem a pravnukem Tomášem Smelíkem v r.2000 za aktivní pomoci a vyprávění dosud žijících členů rodiny. global foto global foto

Milník rodokmenů