Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Smelík Jan Smelík Jan
1272 99 6 NOnZReA
OakSl ePtoIeRcv AKnavIr Vsoyak B ktEtDOmIn
lypeA OoKkmmOCkyEsaO
u NrI
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Nogolová Jana Nogolová Jana
aEANnZOr 766 196 2 eLMraZe 2012
NrZoAe hToRVBeI EcL btHRIceabHOraEpn HrBCcHiItacle SoleCaavr vtzrpENaadaKDoKvI geo 9yTeR91B5 M V Na KTcKOlAEmi
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Smelíková Světlana Smelíková Světlana
1103 171 9 rOZaNAEn
ASABVvlToEeSv A AraIVKn NEOAZr OKMT7 000Ey c 0avbaD2Ar1p VEiTpCREO
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů