Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Smelík Jan Smelík Jan
22 61799 EOZRnNA
OakLs pveOTrcEI NiRAvaK kM
oyaE PTETLbnId KAsYov u mokEORSy
OONAKCiKm
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Nogolová Jana Nogolová Jana
eaozrnan 0212 aeMlZER 662 791 6
rE199b5 mTY Na oareNz ErVIBOHT CeBCAhTCrIliH V MkkCatlOei noBriBapCEEHLrAEhCT KAstvpalnVzAo DOrevdeKirGEAaco
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Smelíková Světlana Smelíková Světlana
aoNanzer 139110 17
1APRDtBAvCmEAoY 2 070 0 0K vRIECeoTp ae LbsoAsVAVVeT KavNrai Roezna
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů