Rodokmen rodu Smelíků
Předci
Žilová Anežka Žilová Anežka
nnaZRoea 1879 arMzlee 1 928178
lEovOr V HotEIRVB peAeANbRkoMLV
OisH onArZE an
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Žila Rudolf Žila Rudolf
AORnENz 92192 0 8 222184 9 ElerzM
OOervL OHnBROE KiNpHr aN eoibtvrh V
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Šeliga Emil Šeliga Emil

agLinI urKo Mme RDLazeeAr LeCET v V CteeElk 9451 hnZcRainIA ahIIvAR irp
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Šeligová Mari Šeligová Mari

Z pDMovUE geNAIl
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Šeliga Karel Šeliga Karel
6 9232 1 192 0919 LMzEeR nrOEanz
Meybt EcuiC u oSnvAaL
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Šeligová Jarmila Šeligová Jarmila

cUČcEi emtyb VLAoNsa U
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Mullerová Marta Mullerová Marta
26 9106 eAErlmZ 71908 6 NEARZAOn
ZAORnE VSleogAi
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Muller Maxmilián Muller Maxmilián
NZnEAro ZEmREl 9 021941 4 1911 4 5
iAKNVPoCR SD
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Žila Bohuš Žila Bohuš
OAZnREn 1599 62 19 EMzreL

...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Žilová Jarmila Žilová Jarmila

mtyEb UNhmobi
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Smelíků

global foto Jan Smelik pochází z Albrechtic č.159. Byl synem Franciszka Smelika. Magdalena Smelikova - rozena Adamczok Jiří pochází z Polska - Pogwizdova. Původní domek (na fotografii) se nacházel v části obce Albrechtice - Pardubice. Tato část obce Pardubice byla na základě dokumentace vzniku Albrechtic před 670 léty jedna z prvních a nejvíce osídlených částí. global foto Dnes se nachází mimo střed obce (2 až 3 km od středu). Původní domek obývala dcera Jana Jordankova s manželem, později vnučka Szeligova Aniela s manželem, kteří si v těsné blízkosti v roce 1955 postavili nový rodinný domek. V r.1977 - 78 byl zbourán starý dům (na fotografii). Ponechána byla pouze původní stodola. Dnes v novém rodinném domku žije pravnučka Topiarzova Růžena se s svou rodinou.
Celý rodokmen byl zpracován vnukem Alfrédem Smelíkem a pravnukem Tomášem Smelíkem v r.2000 za aktivní pomoci a vyprávění dosud žijících členů rodiny. global foto global foto

Milník rodokmenů