Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Hrabovská Barbara Hrabovská Barbara
912715 6 1 NZaRAoen 19 1 8248 ERaeZml
aN v zNoArE OHaVRVI ROEThvIb OtCeiMKLaK CbOidVulihC eibPRtcaOv
EHOiN ba S
ZklWOOmVyAEt InolHdC
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Hrabovský Karel Hrabovský Karel
12492 64 1 8288 2 7 EMeRLz ORZAneN
OEvHBTri NA CLDVucBiiho CLamEOKIkt NlCodIH p kHnBOIorhnEr V
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Hrabovský Leopold Hrabovský Leopold
901 05 121 REzlem 1176629 nNAeOzr
BTkIMn orYEH ehtvribo Hovvria lCtOaEIKKM an OCDinHL v IubvohDcliC IERhOT ciBVeopn
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Hrabovský Karel Hrabovský Karel
rAoZneN 112 2 912 87 99213 eZerLM
pCLnIbEEorr oKHT V mYjebt J MlONAk U KIcLuTEr An aMZ TriOvEbH hoNRI
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Hrabovský Ludvík Hrabovský Ludvík
meEzRL nAznOEr 3 9 1510 6 891 9791
nA LhReCkOerNp Oitb rUkEtLcI MulN kaO IEHBVORT mbTOREUsy V eanHKICeRLEMKoT
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Tomanová Marie Tomanová Marie
189 225 RANoAEzN 5 1 0209 eMAlEzr
OicTeiv AIOvvhR AHmbSKaBrovTyE EzrAon
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů