Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Hrabovská Barbara Hrabovská Barbara
eZmArel 6 7251119 AZEOnanR 9 811428
luIDCCBhvio nCiEBOrPIhTvoa e
lHdOIcn v A
BMwzkaeoYoV SLT ivbrhtOE AN vHVirOA eKcimOKtLA erNozA
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Hrabovský Karel Hrabovský Karel
2 172 888 remeZl 9 224416 oeNRanz
CivcdlBOhIU NA LatMEkociK HIPo HOrrNnkBe V LNHIOdC vrEITbHO
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Hrabovský Leopold Hrabovský Leopold
nnzerao 0 911052 1 LeMrEZ 6 6 27119
An V VUDCcbiiOHL HocLIND LMioACTekk RcEVo BHPietion KhImEoRYbN t VbTOeRhi hvIAVRO
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Hrabovský Karel Hrabovský Karel
ZeELmr ZenOarn 212 211 9 17 28399
PtnORiceRl Ehkbo iRHON aN mAonUL K V a mz iKlUTERC OeHvRTBi EJMTBy J
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Hrabovský Ludvík Hrabovský Ludvík
956 11 30 AOzrNEn MlzREe 7991 1 89
V EBYtMS UOR aN mnL OUaK iKUETcLr tHOeivrb eKRencIahMKtOlE nOirto PkECHlREB
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Tomanová Marie Tomanová Marie
AeNrNoAZ 22 8 915 209015 aZeeMrL
OrNeaz vvAHOIr octVIiŽe SKvyMBH oEbRtAa
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů