Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Hrabovská Barbara Hrabovská Barbara
ZAOnrAEN 61191725 Meaerlz 984 18 2 1
roNEzA oVRhAvi mklOtCekiA v VOBat
ws makOZyEl lOiIBhDcCuV IoncDHL RobeitvH i
prVcIhOanebTEO NA
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Hrabovský Karel Hrabovský Karel
6 2491 42 2 2 88871 rANnOEz ZeLmEr
tcEikOmLAK DLCONHi p kHoNeiHNobRR V na vROHbEIt VIOlBucicDH
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Hrabovský Leopold Hrabovský Leopold
9 150011 2 NZaReno 291 766 1 rlzeme
AHorviv trekYboN MhI O cPboTiVREihEN eTrhiObV iCLNoDH v dHCbicOLUiv An KeKItloCma
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Hrabovský Karel Hrabovský Karel
2 219 112 21739 98 nreAOZN meRLez
trIhBovE OuMkna l V zaM hElBK RtopNREOIC jJYbTEm trcILeUK OhNrI NA
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Hrabovský Ludvík Hrabovský Ludvík
69513 10 neoRzan ErLMEZ 9 991871
ytOMBesru oPCRLteIe nrbHOK rETIvBho v itEuKrCL ma nOLUK An tKOICmNEEklahrE
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Tomanová Marie Tomanová Marie
521 090 zaLMeRe 5 891 22 NAeoRZan
ranzoe vrHOavi O BBmyehvaRkTaS EIoIvCT
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů