Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Hrabovská Barbara Hrabovská Barbara
zLemErA 9111 752 6 2 1898 41 NEAzArno
v iCvoCbLihUD YMaw
LATVEo Zsbok RpNAHeoIiotvc
Eb AZoeRN hVIotbrE tolmIkKCeA NidolHC AN OhRAivv
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Hrabovský Karel Hrabovský Karel
rNOzanE ereZML 8871822 2 46 2491
nclIHoD hIcLBucoIvD TervibHo KkeMiCOlAt nRHrPOhboNKeI V nA
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Hrabovský Leopold Hrabovský Leopold
znnRoAE 2 015109 1 erzeML 69116 72
tEAkOMkCiL NIOchDl HT RvneeoOCIpBI VOHrViA tNiykEmrBHo cLioIUCHDbv oehtrvIB an V
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Hrabovský Karel Hrabovský Karel
2211 9 21 939 2187 narenzo EzRMlE
Byem tJj V PekL ieHTROoBcrN mL nAOuk na Mz A uEicRTkl ivHBETRO IHrnO
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Hrabovský Ludvík Hrabovský Ludvík
11563 90 emRezL NOrZnea 1999 1 87
oKINtmLcReeHkAE AN EITrBvoh V pOLKEBHC RonItRE ulOmNkA eMYOru STb CuKLreit
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Tomanová Marie Tomanová Marie
zeRmAEL 519 020 81 2925 anzARNOE
IoaHvVR TcIVioE EnzaOr av tyKOhSeBrbam
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů