Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Hrabovská Barbara Hrabovská Barbara
zEeLArM 18 2 19 84 19 157126 eanZoNRa
dOiLchN akkToMLiCE rvIVAhO BrIvTHoE cbIHoDIuLcV v KavMLEwysTazO Bo
nOaRZE oE
pItHEavN iroCb an
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Hrabovský Karel Hrabovský Karel
OArENNZ 172288 8 964 4212 ZREMEL
LIHnoDc EKMlkCotAi v iEn HokhoBpnRr Na TbvEhOIr oLdubCHcIvi
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Hrabovský Leopold Hrabovský Leopold
AeznOrN ElReMz 92 1761 6 2 915 0 011
hORVaVI NOHIcdL kONBT iMyeRh na OebtvIrh OovpTeeHcr biNI VBcHcoiuiDl eiKKmaoLCT V
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Hrabovský Karel Hrabovský Karel
2 122191 ELMRZE 93 7182 9 aZnNOer
Mokaun L aZM OVerhbtI byjMj eT nA v obrNlKteeCpoIhR LkCeRTuI IhRoN
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Hrabovský Ludvík Hrabovský Ludvík
NeANZoR mReLez 911 6035 78 19 199
v RBeIoTvh ieluCtrk MoANCErKitLHkEE U kmlAon nA rt ORKpbiloCeEhN yEsBMUtRo
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Tomanová Marie Tomanová Marie
zelRAmE 005 2 91 ezNNrOAa 92 2851
VIiOcET Hivrvao yr ESbvBHaAOkTM AeOZrN
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů