Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Hrabovská Barbara Hrabovská Barbara
RelAmez nnAzORAe 11 4892 8 117125 9 6
oirOvIeantHPCeB
v vaorHvI oIChvlIUDbc RHoiTBev HolNicd otSVbAYzMW
Olk ea Na LKIcKteaoM NzOEar
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Hrabovský Karel Hrabovský Karel
RNozNeA 282 78 81 2 46 1924 EERlZm
v onhO hrbnpreKI cLHdNiO AOcLEmKkIt hUibCViDlOc AN iRTVbHOE
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Hrabovský Leopold Hrabovský Leopold
25911 010 lERZmE NrezAON 6 71 2196
oHviVRa lAKEOkcmTI v hBevirto aN evbn IoRCOpIehT mYt ehbkIoNr CHIOnLd cODBilcHvuI
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Hrabovský Karel Hrabovský Karel
112 1922 EmZREL ZEAroNN 2 899713
vhrEiBtO AULkmn O eiltkrCU EoETBINkplRRhOc v An niOrh eb JTmYJ zMa
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Hrabovský Ludvík Hrabovský Ludvík
aznNrEo erMELZ 198179 9 169503 1
RMboUte sY mAuo nlK OoTBknREClri Phe rVOhibTE eHELCRmkOItnekA v na EktulRcI
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Tomanová Marie Tomanová Marie
eRMElZA 129050 ONNrAzEa 985 2 21
iovTŽiEC bBmTRKyoava Seh ezAoRN aiORvvH
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů