Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Hrabovská Barbara Hrabovská Barbara
MlAEeZr 21 671951 19 48 281 EAnRNzAo
otViRbhe V KMEtACILOK AN Hvtp OrŽBEaonICei
eORzNA IoClhdN AVOrIVH cLbdiCuHOvI KBLYMASvztOwO
EA
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Hrabovský Karel Hrabovský Karel
2414962 788128 2 ZAeNRoN meLZeR
IhdOcNL ohiLBvcidUc re HnoBPHIkron v iBrvHTOE TkEiOKclAM aN
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Hrabovský Leopold Hrabovský Leopold
172 669 1 12 0 9051 1 RnEoAzn mReEzL
iHROAVv IDoClUbiChV htEBViro OKELkaMIct nbemTiy KRoh v oLdHiCn TEIoIpHvCEr BON nA
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Hrabovský Karel Hrabovský Karel
382 1997 119 2 221 ElMZER oeZnNRA
Y jbEjMt vtBROhei RHNOi v anL UMKO lUTcKreI zM A hc iRRoLtPOEnBKE aN
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Hrabovský Ludvík Hrabovský Ludvík
OrNzNeA 17 98991 ZLerMe 511 630 9
EBoIHVRt uL NoKaM OctelNEehmikakR trickLEU Na kItheb eNoplRCro UeOYbTsM R V
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Tomanová Marie Tomanová Marie
92015 0 MzLEeRA NzNaREoa 2 59 8 12
IHVoARV eR VmkahSAoYBbT ciToIEv aNzRoE
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů