Rodokmen rodu Waloszků
Waloszek Josef Waloszek Josef
5 1518 73 119042 EEzlmR ZNAnOre
aN v KICEOTlkaM VBriehOt IRYMOHT
KBen LHNdico hEcP nOiHoV
RibtIc HiioLcvcubD V
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Waloszková Barbara Waloszková Barbara
rZMEeAL 1 7 269113 eNZoraan 83 30 461
bTERivHO kEcoeREHAl nAIcPB NA OZnReA V oDuilCBVhCI cLhNIOD ekTckamLoi
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci

Waloszek Jan Waloszek Jan
8618 LZrEEm 8581 aznRoNE
aokJ IDet ElMZer
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Waloszek František Waloszek František
EmZeRL 18191 4 4 911811 1 OrNEnzA
leACV tVseoEV v DaLp PNvri
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Waloszek Teofil Waloszek Teofil
OrzaENN 81 93121 9114 18 mLezEr
padL Levca vinPr eESVVTO v
...záměrně zpřeházeno, zobrazitWaloszková Marta Waloszková Marta
9710 eZraAOnn
dETi ZmLErae jaOK
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů