Rodokmen rodu Waloszků
Waloszek Josef Waloszek Josef
reEmLZ ROaNzNE 71 8 1 355 0 114 92
HoLDcnI an ViHoIlcBDCU lKItOCmAEK v V ITOB
mNEKHY r o
hEbCcnHIV tIirPO IObrEVhT
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Waloszková Barbara Waloszková Barbara
3063 418 MrAlzEe 7 12 19136 nANraezo
V dcUHlVboCIi ieToHBrv LNREeCAi ECakohBP Na kaiLetcKMo CniDloH NzErAo
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci

Waloszek Jan Waloszek Jan
8 158 6818 RZeoAnN rleezm
EtID eMzLRe OJKa
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Waloszek František Waloszek František
1411 891 1 lMREzE EnrnzAO 1119 84
veoVETS V evAlC pLAD rVPIN
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Waloszek Teofil Waloszek Teofil
RNaOEnZ reezmL 821 9 131 814119
v vrIpn pdAl tsVVOEe VlecA
...záměrně zpřeházeno, zobrazitWaloszková Marta Waloszková Marta
7910 AENRaozN
EMAlRze iTDe JkOA
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů