Rodokmen rodu Waloszků
Waloszek Josef Waloszek Josef
102 194 71853 51 mLezRe zorNENa
V hRbtIoVe ieorpC
ohihBit cvN V I
TonkbRhYeM BUcViHolICD an DnIhloC CAlIEotKkM
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Waloszková Barbara Waloszková Barbara
2761 31 91 80 3 361 4 aanRZnOE AlRmEEz
V LihcNOd VCBihuldoic BEtHORIV AONzer ABapeORnHciLeeKC otEKlAcIKM nA
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci

Waloszek Jan Waloszek Jan
rEzLME 1688 8518 NOzrNAe
jkoa ZrleeM edTi
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Waloszek František Waloszek František
rmelez nOnrEaZ 11 9 14811 481911
eClAV V dlAp VtEOVEs NVPrI
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Waloszek Teofil Waloszek Teofil
ELERZM 814191 21 3811 9 NEzNAoR
EosvtvE lapD iNVpr aCvle v
...záměrně zpřeházeno, zobrazitWaloszková Marta Waloszková Marta
oZAAennr 7019
joak eIdt EmEArlZ
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů