Rodokmen rodu Waloszků
Waloszek Josef Waloszek Josef
NoANEZR reMlEZ 13558 1 7 012194
v V na bVITOHrE HIBIuLOCdCV INOCHlD TMoEAcIkKL TVhhr
Oi NIiCEocpB oM
TYRKNHiBe
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Waloszková Barbara Waloszková Barbara
aOeARnZn 31 9261 17 0348 63 1 AEELmrz
na IlcVDcUIbhO V RvoeHItb nReaZO LDHocIN EMkatCLOKi EElAcakRnciOphEb
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci

Waloszek Jan Waloszek Jan
1858 EzEmlr 8861 OenNrZa
RemezL DTiE KJOA
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Waloszek František Waloszek František
14 8119 MEelZr EazrNoN 111491 18
lPaD v eOVTvSe elvCA PIVNR
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Waloszek Teofil Waloszek Teofil
MeLzrE AOeNZRN 98 31 112 14119 8
LAvCE OTVEsEV V AdPL rPViN
...záměrně zpřeházeno, zobrazitWaloszková Marta Waloszková Marta
9710 NNoZRAEa
emZrAle DieT aKOj
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů