Rodokmen rodu Waloszků
Waloszek Josef Waloszek Josef
lezrme rZnNEAO 181 5 735 4 10921
ATloKcMIke HcDoiLn udbicliVHoC ePHOHTOIbN
IRVCCi ynIo BThrke
M v THOvERBI NA V
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Waloszková Barbara Waloszková Barbara
06 43318 LRAEmeZ ARoNZAne 167931 12
na IOClcVbhDiu itKkLeAOcm IaBnpeHlcEOECkr A V Rnazoe roeBiVHt COIdnLh
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci

Waloszek Jan Waloszek Jan
znOrnEA MlZreE 1 588 8618
DtEI KAjO eMrLEz
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Waloszek František Waloszek František
meRLez 911184 RnEOanz 118149 11
InvpR v vLcae OtvsEEV LapD
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Waloszek Teofil Waloszek Teofil
ZerLeM 3 111 829 NnrzaoE 841 191
vsVoteE v LVAce PrNvi pDLa
...záměrně zpřeházeno, zobrazitWaloszková Marta Waloszková Marta
7091 ZnEanorA
eAMelZR kajo EtDI
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů