Rodokmen rodu Waloszků
Waloszek Josef Waloszek Josef
EmZelR EnoRnAZ 9 14 021 5738151
vbrhoIeT cndHolI an KKOiLTACEM lvidIHcUoBc v V R
BeMnOYithK bhphevii rtON
coCi
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Waloszková Barbara Waloszková Barbara
4 860133 36121179 ARAZenNO elrAMEz
MLkIceTOak IhulVBCiOcD nA OCeh nKAbrclEeiaP ZEOrNa V EHBTIRvo dlHIcoN
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci

Waloszek Jan Waloszek Jan
6188 1588 lzREeM EZORNAn
ZMeRLE kAJO EIdT
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Waloszek František Waloszek František
nenrZao 8111 411 9 mEeZLr 411198
eCLVA dpLa PiNvR V evEOsVt
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Waloszek Teofil Waloszek Teofil
EmRzel 4198 11 139 28 11 aErnonz
eovsEvT pdal Acvle PNVRi v
...záměrně zpřeházeno, zobrazitWaloszková Marta Waloszková Marta
9710 NnzAaREo
okjA diEt eZmELaR
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů