Rodokmen rodu Waloszků
Waloszek Josef Waloszek Josef
758 1 513 1 24910 AZnEorN ZElREM
mKIocaKeTL v
k bYOthMiRNE
Ev CHHRobpNCiItIOŽ IHrBetoV AN cHoIvdILCbu v oDlHnci
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Waloszková Barbara Waloszková Barbara
2 1613791 6 31 380 4 lERemaZ aZNaNeor
v cOiKtEAlKm evRHItOb VbOCLCduIIh AN lCnOIhd ZoNEAR cEra IKnpbaeleCOh
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci

Waloszek Jan Waloszek Jan
nonZrAE 5818 zmLEER 8816
ZMlRee IdTe aJKO
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Waloszek František Waloszek František
LMEeRz NoArnEz 119814 11149118
alPd RIVnp lACeV v oTvEEsv
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Waloszek Teofil Waloszek Teofil
eorzNaN zRMeel 1 8132 19 1491 81
cVaEl ALPd TEVVsOe V IRPVN
...záměrně zpřeházeno, zobrazitWaloszková Marta Waloszková Marta
RaZENnAO 1079
ITED ERmzLAe koAj
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů