Rodokmen rodu Smelíků
Předci
Krystova Amalie Krystova Amalie
RannZOAE 9 0 611 81 0302 aREMZeL
OveiEaEl pomKSAnz
nlP CitACLeeBhR OBAsodnv boVrtih
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Krysta Stanislaw Krysta Stanislaw
ROEAznn rlMeze 961 7811 913 02 4
Pklb RheNPOOos vhtEBiRO lctBIhrCEHCia mpudvoe KkMTaLieOC An v
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Šoporová Irena Šoporová Irena
0202 ZNaEonAR ZmEAreL 2941 4 31
iLEaecTHbCR eTotrM YKYAVsb nrzoAE
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Šopor Vavřin Šopor Vavřin
241819 6 eNONZaR 0202 zEELMR
ALEccHTERIB lKOOVNSes AbMcEyDta
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Krysta Mieczyslaw Krysta Mieczyslaw
zrnAoEN 649 51121
eTYmb sraOVAt
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Krysta Kazimierz Krysta Kazimierz
1 05239 0 OrnZNea
RApHa BTyme
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Smelíků

global foto Jan Smelik pochází z Albrechtic č.159. Byl synem Franciszka Smelika. Magdalena Smelikova - rozena Adamczok Jiří pochází z Polska - Pogwizdova. Původní domek (na fotografii) se nacházel v části obce Albrechtice - Pardubice. Tato část obce Pardubice byla na základě dokumentace vzniku Albrechtic před 670 léty jedna z prvních a nejvíce osídlených částí. global foto Dnes se nachází mimo střed obce (2 až 3 km od středu). Původní domek obývala dcera Jana Jordankova s manželem, později vnučka Szeligova Aniela s manželem, kteří si v těsné blízkosti v roce 1955 postavili nový rodinný domek. V r.1977 - 78 byl zbourán starý dům (na fotografii). Ponechána byla pouze původní stodola. Dnes v novém rodinném domku žije pravnučka Topiarzova Růžena se s svou rodinou.
Celý rodokmen byl zpracován vnukem Alfrédem Smelíkem a pravnukem Tomášem Smelíkem v r.2000 za aktivní pomoci a vyprávění dosud žijících členů rodiny. global foto global foto

Milník rodokmenů