Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Brzezinová Jana Brzezinová Jana
8 1 68 482 621297 nRzaAone lEzMREa
v na CeO bAN
iOeiRHvPT mATAOsybOz
EwL Kv OiLCNhd EIhVTbOr OaIhrvV bdcIUOhivLc mCtIkoKeLA OrznAe
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Brzezina František Brzezina František
1 0811 761 rnOENaz ZELrME 9616 91 9
vVrohaI AN RbiNM HoeTkY IErVBHTo dichNol ilKAoCEMkt VIUCohDLBCI V HNcPvoBIe tRioE
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Brzezina Josef Brzezina Josef
elemZr 017 09 6 11 1 6 4945 nOrnaze
cOCvIbdLIuh VbrieTHO tbYME LaTKKEiOCm hOavIRV aN hIDOlnc CRNtEOpVhIiObe V
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Cedivodová Anna Cedivodová Anna
ERmLzEA 9281 842 araZneON 9 490 19
etiRvOHB ernRsTDPOi v an RseUahCaohnp B NArZZemobite VYB nDRETsPiro tKKIeaMOLC uHESc enRzaO
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Krucinová Marie Krucinová Marie
1897 89 19 17 022 EmzRELA ozNNAarE
ipbAOrevrAHOH nv tnIVOEB zRABzeYM ozNReA ILodhcN oETbVirh cOiMATEkLK BhClVciUodi v Na
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Konopková Valerie Konopková Valerie
0020 V mlzzeAe NcuvrE 421991 3 nazNOaRe
VAOVHIr nzAoRe VIICTOE TobZvamEyZib Ren
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů