Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Brzezinová Jana Brzezinová Jana
RLmZeEa 4286 8 18 7 916 22 aerNNaZO
v RToIvEhB h
OvcEnb iAtiREOp an RhoIVav OElAkICMKT oAeSvB ZAlTWyOmK
nzeoAr bIChOVUlDcI HOnIcDl
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Brzezina František Brzezina František
eLzerM 61 99961 0111 6 718 OazenRN
EcAkITLomK yTbm IEkHonr vccioUHbLdi harOviV v CLiHONd npriOv BhcTIEoe Na eOHTBRVi
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Brzezina Josef Brzezina Josef
101 7 1 069 ORENZan 45641 9 LzmREE
ChNLiOD VoucbiDcIHl V bYmTe iPbOCnohEt ERvi VhRViaO bhRTVEoI cOAklMikte An
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Cedivodová Anna Cedivodová Anna
4 1 9099 oARANzNE eMAERlz 82 4 9812
ShUcE EHoAUPHaCrS bN v teprrDIsNo OTRPERSNDI Oearzn aN MLkOKECiAt RboiEhTV v RYZozEbnmieabt
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Krucinová Marie Krucinová Marie
8 71989 EMzlreA 20719 2 1 ZoeAanrN
ONDhIcl NA atIcomkkEL eVRbOtiH evOVbHPNoar AHRi vOlICbUIdCh zrNaoe v nyErA MtvObebZiz
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Konopková Valerie Konopková Valerie
AZNEoRaN 9431 291 rNEcvu v 2000 meZAZLE
ictVOEi eab YoVrZBiZnEmT eraONZ HAvIrov
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů