Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Brzezinová Jana Brzezinová Jana
2276 9 1 oanZNaER lEaerZm 4 86 2881
V HOIVilUCbdC HRiavov nZOERA OIcKAteLkM eboTvihr K
AZmtAWEvoyOslb eECOB
AHNTiVIrPO cilDHNo nA
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Brzezina František Brzezina František
0 7 11181 6 NreZOna 6999 1 16 Leermz
na BROIhtEV rHAoIVv v LdIHcno ObIHEvrc iEtNop KNbmorhti Ye mketOacLkI IHIuBcClvdo
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Brzezina Josef Brzezina Josef
641 954 lMEerz 10 1067 91 ZNoaenr
Na aRoVIhv lnDOhci DIVhoCIulbc TyEmb ohpOeen IrIcbvT roHvteBi v AElKtKmoic
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Cedivodová Anna Cedivodová Anna
zELeAMR naoNZAer 1 842 289 1 994 90
nOrIvYaEBZtBezM ecHsu eOIRsrNdTP mliAckkETo hTvIEBOr ONERItSDPR eonRzA aN V OhpABcrh NAeSU
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Krucinová Marie Krucinová Marie
12 70 291 97 1889 nnOERaaZ EzELaMr
aN POhEAbVRV RAHnoI THOVEBri ilONchD v AkLcKiTmOe ovTyEEnmbRZiba z vLiBhioCDCu Zaenro
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Konopková Valerie Konopková Valerie
V ANoANREz NrcVeU 3 9121 49 0200 zMZaeEl
aB ZeNzmYiOvBRTe nRZEAo IItCOEV HvRoVAI
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů