Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Šudová Vilma Šudová Vilma
maerLZe 4 292721 NznAeOrA 8 8002 28
tMEYb evNSO U OnevS vbtORiTYOH VaR
s
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Šuda Jan Šuda Jan
ZRNNAOE 1129 419 9 179129 LzREEm
IHnrkO U nsoVe IuDNl HTErIoVB lty REBeemsTc Na soneV TpOSByRHA vErNO
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů