Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Zielinová Alžběta Zielinová Alžběta
17190410 29097 4 1 nRnAaEZo lMeEraz
OoKMzals TVB
yWAe NeZRoa OHIRbTv LDIoN bDCVoiEuL OivHarV R K OrEpVoatC bEhni
i
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Zielina Josef Zielina Josef
81942 2 8 ZnrAnEo eLREzm 561 80 9
ORTvIBHe MoTinKRYehb oHrVvIa V aN lDIocHN CKoeLAKMti OBIccLIHVdu T BcOiIEHROnvpe
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Zielina Vladislav Zielina Vladislav
1 92478 reannoz
hIavVoR R TMbHoEIkNy
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Zielina Ludvík Zielina Ludvík
ERNOZaN 1694156 ELrzME 9 42111 5 0
v ehBRVToI loED nA n IbtYrkMHEO dcviHlOBiUC NAHYZUL ociDNhl YIoAhctRAGkvrIv na AOicKKELMt RA deLupHnOBk
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Vlčková Marie Vlčková Marie
1221 669 AANzeoRN
yTbeM OhvVIAR vecOITI
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů