Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Zielinová Alžběta Zielinová Alžběta
EzLMaRE nAOAnZEr 1 2 97904 410 91170
povC
EIeTrAhNOib erazOn VrotIhB omZAwbY aVSlO
EkT dONLI VAOHiVr k r LCeBouIVd
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Zielina Josef Zielina Josef
8 4 29821 naoZNRe 95 8160 ezRelm
cIhNDOl BRENt khoiyM hEN ipREVoIToCb nA VHVoARI V trObIhVe iODViCUlhBC lTcMIOeKkA
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Zielina Vladislav Zielina Vladislav
NENRzoa 829 417
tOiMbyheK nR vROihav
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Zielina Ludvík Zielina Ludvík
965614 1 anonREZ Ezelrm 11021 549
rVRotkiHAgy VCAi kEtOyiRnMb H HuyLnAz tIKocAmeKl an NA V NDOhiLC CoiUDVbIHcl DLoe iTvHrEOb oKdbaHe LNuRp
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Vlčková Marie Vlčková Marie
nAoeNRzA 1 221 696
iIOtecV EBmTy aVvOiHr
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů