Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Zielinová Alžběta Zielinová Alžběta
10 47 10 91 orANNzaE mlRZAeE 917094 2
iothvrb Rk OEnpTevAi OCh
BRi hVovaIR eIbODCLuV RzNoEA DOLiN zMwOs ak
OvtEbYla
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Zielina Josef Zielina Josef
LEEmzR 14 82 82 9 08 9 651 NReAOzn
hIVDLUOCICb hVrAViO cnTeRvPioeOib H dNOHlIc iVboREhT COilMaEtkK nA v brTHeNOmYki
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Zielina Vladislav Zielina Vladislav
921 487 ErAznNo
hvOrIAv keItRMO Nbhy
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Zielina Ludvík Zielina Ludvík
961 154 6 zlEeMr 041 2159 1 NrozanE
hlUYnaz an OhblCcdiVuI KAKtLceIMo EODl iLoNdch aN obrveIhT ELuPhnObda KR r HybnoImetk vARK hRtyVoIICgA V
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Vlčková Marie Vlčková Marie
6921612 aoRAZnnE
tyEbm ViCEiot VrAvhOI
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů