Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Waloszek Viktor Waloszek Viktor
OEZRNaN 89111 07 8966181 ErZMeL
brIoEVth BLTRbErCPAHniChHOceI
v LoKirBNy
eT m AchHiTcRLBICe EVcKENgmIEAL nA V
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Waloszková Viktorie Waloszková Viktorie
3 41029 LMAEzrE 9213 190 NZoArEan
ICrTeaciAcE ohBLpHHBnr AN V V rzoEan HbvOIRTe aeEGLKmNIcev BTircHECCLHiA eATrBtoVBoMyU
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Waloszek Ervin Waloszek Ervin
MEezrl aornZEN 6 21 7169 3 8 98121
V YHTMNIeKrBo V HOnRItebhRCpECHL IBAc aN bIevhoRt iBeCRTChlchAI leivECmAkgnE
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů