Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Waloszek Viktor Waloszek Viktor
1 1 09871 ZnOrENA rmZEEL 911686 8
v nA HTeIRAihCclbC AIeHHerHNrio
lbctcBp C V y
RbNO lkIEmt gvnecLaEmeik eBOhRVIT
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Waloszková Viktorie Waloszková Viktorie
1931920 910423 OAnznare RaZLEEM
HehLCIcABIRCT ncATROiBEHC HpiblrCHaE biVTEohR OEZRAN AEIlCEkgMvnE v uAeYVToBRomtB NA v
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Waloszek Ervin Waloszek Ervin
91 6712 6 NRaznoe ElRZEm 182 19 38
MvLgAIEkcEen BHtC AcLerINERoIBcPHH ihroBvTe v EothM YbnKRi CCAhbIcLHiTre AN v
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů