Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Waloszek Viktor Waloszek Viktor
aRnneOz 871 19 01 8 669118 erezlM
na NlkMCiegEAEv V LoK
YRnTIE Mb V aETCChilRCBih hpTlBCnRocAbi HCEeR
HI rTeobVIH
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Waloszková Viktorie Waloszková Viktorie
09 3241 9 3920 11 MeERZAl ZARANNEo
eHTovbRI An v V A CNBEChtIEchbrRIOaLph aT ErTbyvuOBMO ERHctBLhAICIC AZoRNE GeeVMicleNKA
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Waloszek Ervin Waloszek Ervin
enrnzoA 19 661 2 7 8 121398 zeMRlE
V CIerIbcCLhAHt v VheTbOir Im KYbReNHTO iEcbAbehnHP rhIlcCRoT nA eNKacGlEIEmV
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů