Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Waloszek Viktor Waloszek Viktor
ERemZL 18 90 11 7 ZANnoeR 981 6186
V iebOtrHv c
etbhnopiI hraBCHErlc YE
bliOkr NtM cEvKMEgNiaLE V nA CHARtIclIBCHE
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Waloszková Viktorie Waloszková Viktorie
eaZmLRe 391 2 40 0139 219 zeRanOan
itbreHvO ccHbcltIHRiEa lcEKamGINVEE v AARIie BthCochHrENlPCb UTrOBm oEbavTY nEoZrA v nA
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Waloszek Ervin Waloszek Ervin
9166 2 71 znOnAer 191823 8 mlEezR
lotABeiIrpcRhH cBnEhc V v ILraEITHHcbcC AN ECeVNAmglekI Kt oiENYhRMB rETBvhoI
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů