Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Folvarčný Rostislav Folvarčný Rostislav
8120 279 onnREaz
ROsVYTa sEVno CIHkdnOoB tViPNEYco HtyKNeMIbeac T
u va lDeieaCvCVV
o ERcYd
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Krejčířová Hana Krejčířová Hana

d2 eOiRe90nZV0 0201 AsTvab
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Folvarčná Veronika Folvarčná Veronika
952 38 21 EoNanRaz

...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů