Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Folvarčný Rostislav Folvarčný Rostislav
OANRZEn 9127 082
VELDoVc IEA
vvAc EOnPcIvyt sOVRtay u nESvo RCYED KBoNIDHOc TctnEhIya
EkbM
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Krejčířová Hana Krejčířová Hana

ATVasb 1002 2re 9NIO0E0VZD
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Folvarčná Veronika Folvarčná Veronika
rNaZEOaN 1953 2 82

...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů