Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Smelík Alfréd Smelík Alfréd
leeRzM 396 145 OaeNRzn 112090 7
LoepP OuenZL ze HeM IZnREk V LHccIaHbCrITE hbCRyKnk
tm AIsUIEc ErboiHTv cTHbihR AOCrPEeb
lNE eCloiaTKKm AN
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Smelíková Františka Smelíková Františka
1 927224 AnzrnAoE
NROZAE oVkSEsNUL LzkMaeAN Ye6BT6 M9 r1 DanzEOrvE oiU akavCbNkrpVZ an
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Smelíková Jindřiška Smelíková Jindřiška
mZrEEAl 7 0 0227 12 239 4 7 narZNAeO
A1 1 deR3 5n 974V CRhlChTBAiIce rVhOVIa TCEAhR CLIEb kiLiaGobcO oaNovZrYok SeTsAVKj A129 15 51 N0R U HEz me nA DR cye LTFIoE V PPoEL nIrkaEV rHvEOItb LgKiCOyObI oTrPEcVI EluNOz attehrNEI Z naAN s DiaoNREhPpbOlE atmaOL 29 501 95 AreSBe eRSsat VceCiKpaHOa kEioMLCtka kyRpDae BvaTOCma teoC
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů