Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Lipinová Dagmar Lipinová Dagmar
7219109 NRznAAoe
RnAEZo B sasr
yatVavOT nVEoS ASjOsp Ivon U BAtSOE aY
RTVM e aAc
TfNUVOlnriC 19 80419
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Lipina Pavel Lipina Pavel
NaonrZE 725 231 9
EeOgLomRtO AusTV SovnE rTVeayA tbOMS rSvoyat irylsMTkoYOoDeHr Ce u
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Lipina Jan Lipina Jan
AOrnznE 99156 01 2
yRSAovt nSoVE u eBtYM
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Lipina Adam Lipina Adam
9189103 2 azRnNEo
oAtvYRS U evons yBETM
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů