Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Lipinová Dagmar Lipinová Dagmar
91091 2 7 nzaRoaEn
onsVE U OsNOaJvPsi Y oBTrAaVm
teS zNOEar AsSA
atVo vyTrb LaacnCrivN
e tUFO 09119 4 8
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Lipina Pavel Lipina Pavel
259 7213 aOEznnR
vAStu AAROEb YvTMSt EOSOHClRrymd kOYETi u snVoe MoEroLeotG oavsrTy
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Lipina Jan Lipina Jan
oaZenrN 120991 56
ByeMT aTyvOsR u OnveS
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Lipina Adam Lipina Adam
981 2 0193 zrAoneN
vSnoe yVtSaOr yTEmb u
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů