Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Lipinová Dagmar Lipinová Dagmar
AnZaeoNr 7102 1 99
oN
vierC TlAFaNUc U SNOEV AErNOZ y ABmtVeTsOAR
joOSvaNpSI 81 90 491 VaATvbsaSyOt R

...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Lipina Pavel Lipina Pavel
13 29275 EnZnAOR
U TaUvs OmYKdhELioorye rcTS lOroTmegoe VoSen bAETmsrTVOAy tarovYs
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Lipina Jan Lipina Jan
91591 062 NOArzNE
U vytSrao ovNEs eTymb
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Lipina Adam Lipina Adam
2 1183990 enrozNA
NvOSE u tBYme RavySTO
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů