Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Lipinová Dagmar Lipinová Dagmar
NaANEorZ 2109 79 1
U OVNSE spjAOnoVIS AL
UcINcFA oVETrN oavABStSrvyAt
rnZeAo TYATv
SEB aroM 0 918491
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Lipina Pavel Lipina Pavel
orNzAen 27 3 2195
sEONV u yAr OseTvaMTB SATyrOV uvSTA TrmEoLeOog YHlTeRmocro DOkesYI
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Lipina Jan Lipina Jan
ZrnOanE 9 51206 19
toVySRa evSoN U BEyMt
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Lipina Adam Lipina Adam
ZAnrneo 93 091821
U ROSVayT eybmt VNOsE
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů