Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Lipinová Dagmar Lipinová Dagmar
07 29 911 AEOZnnaR
JVnis saoOP tYV
EOAmsBR At U EONsV rZANoe aNvuOrAnLC CFEtI
s RAvtAoV
yBtas 9 1 08419
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Lipina Pavel Lipina Pavel
22 13579 NzRanOE
yAotrSv EYCREYOMOklishrdTo uATVS SneVO u rmOLEteGoo eYAmAOSRBVTT
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Lipina Jan Lipina Jan
aozNenR 2601 5919
bTMyE NVoEs u aOTrySV
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Lipina Adam Lipina Adam
320919 18 OnznaeR
oeSvn u vASRtOy YEBTm
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů