Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Lipinová Dagmar Lipinová Dagmar
ORNaEZNA 201799 1
U I ponsJAovs aIct Nuva
eFCOLRn yartsEoV b
atm 149190 8 aZnRoE NVoeS
vAaTVrybsOTAS
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Lipina Pavel Lipina Pavel
7 922351 ezrnnao
oYSAb vaRtEtm ogORmTlOEE svTUa oVsEn U VOytsra SCORyEHlootrdK eYIm
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Lipina Jan Lipina Jan
950 192 16 NaRzeNO
yeTMB u YToVSAR OsneV
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Lipina Adam Lipina Adam
19 21 9308 ozANEnr
u SvENO VRSyTOA yBTEM
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů