Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Lipinová Dagmar Lipinová Dagmar
201 7991 nAZoRaeN
N
foTrvNaliC aCue nzEoAr atETA
omsBVrY ovSen u vRTTA oS
aVSbAy 4910198 AiJOpns Vso
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Lipina Pavel Lipina Pavel
7 2923 51 ZoeanRN
AVSuT u oRlemoEtGO OITSyoR cMReyEHLkDO nVOSe VYOsaRT aSMa bEtYvOrT
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Lipina Jan Lipina Jan
5 691 1029 RZOnNae
evnOs U VsyoRAt BMEty
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Lipina Adam Lipina Adam
190182 93 ONazrnE
seOvN VRaytsO u mYBtE
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů