Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Waloszek Jindřich Waloszek Jindřich
eZrelm 1 7394 8 oanenzR 1189 6 19
ITvhREbo cteEob
PShnelroK nA eCItuLkr KtYi REON
Lbm v nM uAoKL ZErn kI OiKceLTR
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Waloszková Alžběta Waloszková Alžběta
NrenOAAz eRmeaZL 9 211187 1 91457
OiVTRHeB TNplrihEooBecRKa AN STAEMR VVaoD RiKULcte TSt OaaCeyBhmvl V BrvAAOch oEAZNR LcTEMkKioa
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Waloszek František Waloszek František
rNaenOz 13 27 956 0902 LzmrEE
OnMOkE TIlkRCoE AN LruTeiKc iThREOVB NEplBRtSC kEEohO EETslcKo Doul v M advja1 eSotBVEmNYy
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů