Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Waloszek Jindřich Waloszek Jindřich
RLEzeM nArZONE 349 187 181 9 691
ReIk Zn mkA onLU HbEvTIoR v uRtKlECI PeooT beleRKN
CsH AN L
kOYMBne rti ECRkotIl
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Waloszková Alžběta Waloszková Alžběta
7 119 54 91812 1 7 AOaNreZn eeMzrla
Ob mcahAVtslETY bOvRAAch acKktEMoIl BEohVTIr lEtRIkuC rZNoae OadVv aO LBeKtRocNrePIH sRETAM V AN
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Waloszek František Waloszek František
oZRaNEn 0029 ezlMeR 7136 25 9
v TolSeKce uolD IuTrlEkc dA1Va J M kMnoEO nA KOsLTNeEorBE Hcp mEYO EYSVBnt lOEKRICt ETORBvhi
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů