Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Smelík Lukáš Smelík Lukáš
OaRzeNn 15801295
y
itSNNEAzTE mouoSrKy t TnDklIPoae 6120 kyeS tEr
EaOTrmb KyD TcvEIormSI
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Smelíková Mirka Smelíková Mirka

sz NiEsT EESZlKs mS ve bimykdInETea O a Kyes AeTKARKSre Ss icooTepNssL
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Smelíková Eliška Smelíková Eliška

iTENs yeBMt ysek
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů