Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Waloszek Jan Waloszek Jan
2319592 5 81 0881 zrLEME NNAeROz
IkOLmkAtec ItbrVOHe ichTmVErAOicd an Y tKNIEMeb
zR v BHOpenrko
NEKUOL v
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Waloszková Jenovefa Waloszková Jenovefa
v 1 009 9014 zLeRAem KeNTvu AANneRzO
V MoDBmR UAYeisvT v PvoeA ARnoez EzeR KelMaUonOlK
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Waloszek Ervin Waloszek Ervin
942 4 41 RoNneZA 99391 011 LmRZEE
iAtsNe DYEmt sB U hokEES Za M yMsOT
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů