Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Waloszek Jan Waloszek Jan
ENNoRzA 811 858 0 5939 22 1 RLZemE
v TcocAHMvERIid EiYrBz NtK
Me oheVtIRB V NHkObrpkLeNOu
eO KKElComatI nA
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Waloszková Jenovefa Waloszková Jenovefa
v 0194 0910 ReAzleM rzaNeOAn KUNTEV
rOZnLeeUMkEaL oK v vdRBMAoES MTIuY AorZEn Epova V
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Waloszek Ervin Waloszek Ervin
naERNOz 2 414 49 01199 9 31 RMLzEE
mZA SKEehČO MSTOY TEisNA u EDmBYSt
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů