Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Nimrichtrová Anna Nimrichtrová Anna
ANzrAEON 821 3 599
eRD OIMallsKAk
eTeVI LApOBYIn aBIpdceuR znOarE E
BtsMYM
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Nimrichtr Jaroslav Nimrichtr Jaroslav
snURp znNREoa V 0112 4 186 89 RmElZe
AoBilYpn v SYnuBNR Aiv VCUdOIE yTEMolBI eISpx TzAnemnAs poRcinakv eCPurBIdA OjaK
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci

Nimrichtr Libor Nimrichtr Libor
ZoreNAn 1 6 47197
A nuozV AEIotNpD RVB Ym DTornVZeOs mE klOSA diSs a nsY MAuRTtAi ERdtiS n nA aKUhtcManoeI D2e e01Nj3 vNeycU RnnaEOtVGia AYnEtz
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů