Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Nimrichtrová Anna Nimrichtrová Anna
9251893 ROnaEaZN
ek ELTkVaMS
iELaioDr DbCpuIarE eNozRa biLoYpAN b
SYEMMt
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Nimrichtr Jaroslav Nimrichtr Jaroslav
lzEReM V 1102 sPRun 698841 ennAZOR
AYlIPBoN v AkOj kiaVonrCP iXOTeMiL sYBpE bvaysINU rN AmZNTeSNA uIOcvDE ApECbdiRu
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci

Nimrichtr Libor Nimrichtr Libor
7 141 769 raENNOZ
A UONVZ aN vEnOROS teZDm sIds snY R IBDTeoM pavny 3E12EDj0n atuIaRtm zaNTYE ueYNCV A RIoNVeaatgn IS Etrnd oSAkl mTAEnikHuaOc
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů