Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Smelík Ludvík Smelík Ludvík
31 99111 8 11 7923 LemeRZ nEROAZN
eLznoU e ArSBMllYtS
iP v NphEr
rbrveOpo PLPEO mze eH AuHcRdCiBiP nA iteBorHv
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Smelíková Jolana Smelíková Jolana
016 1291 zRALmEE 11498 7 aNroEnaz
BcAkkv r TSoasaAkMPYAdel NV EpeRBOaRhoPR EuoNlz an AReZon z meeh V EiRTvhBo IdBICPahCRU lpeoP
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů