Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Smelík Ludvík Smelík Ludvík
AONrZEn 9139111 eMZLRE 711 82 3 9
tRHEVObi bAPiRHCIDuC ppLEo EMHZE NA
IeamrsB TYSlLP Rr
PoEOPb vrHNE zeNUlo v
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Smelíková Jolana Smelíková Jolana
19 21 061 8 7194 1 zRonanAE ELAMZre
EhVnp eBrOrapRO LeUzNo MZEH e OPPEL V SlKcKadsRMaeyk BTa aVAPo NzAERo an TOVibHER iBAUHcpDiRc
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů