Rodokmen rodu Smelíků
Předci
Martinkiewiczova Alodia Martinkiewiczova Alodia
OZnAAnrE 11 55692
yEmTb wKOrwOT olOpKS
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Martinkiewicz Ryszard Martinkiewicz Ryszard
4 19429 4 NzNREoA 4 23991 zREMel
TOwOrkW oiveBThr OBrnEhp KPoLOS an toKCKLmEAI
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Martinkiewicz Czeslaw Martinkiewicz Czeslaw
ajOK EiDT rMLeZe

...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Martinkiewiczova Janina Martinkiewiczova Janina
12 87392 aLzEREM 6200 ZonaNRAE

...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Martinkiewicz Leszek Martinkiewicz Leszek
0 89113 2 nARNEZO

...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Martinkiewicz Eugeniusz Martinkiewicz Eugeniusz
nNoEZrA 282139 1

...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Martinkiewiczova Terezia Martinkiewiczova Terezia
192 1811 eRZnNaoA

...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Martinkiewiczova Magdalena Martinkiewiczova Magdalena
ErZNAnAO 97584 1

...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Martinkiewiczova Aniela Martinkiewiczova Aniela
8921 1 88 aorEnAnz

...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Smelíků

global foto Jan Smelik pochází z Albrechtic č.159. Byl synem Franciszka Smelika. Magdalena Smelikova - rozena Adamczok Jiří pochází z Polska - Pogwizdova. Původní domek (na fotografii) se nacházel v části obce Albrechtice - Pardubice. Tato část obce Pardubice byla na základě dokumentace vzniku Albrechtic před 670 léty jedna z prvních a nejvíce osídlených částí. global foto Dnes se nachází mimo střed obce (2 až 3 km od středu). Původní domek obývala dcera Jana Jordankova s manželem, později vnučka Szeligova Aniela s manželem, kteří si v těsné blízkosti v roce 1955 postavili nový rodinný domek. V r.1977 - 78 byl zbourán starý dům (na fotografii). Ponechána byla pouze původní stodola. Dnes v novém rodinném domku žije pravnučka Topiarzova Růžena se s svou rodinou.
Celý rodokmen byl zpracován vnukem Alfrédem Smelíkem a pravnukem Tomášem Smelíkem v r.2000 za aktivní pomoci a vyprávění dosud žijících členů rodiny. global foto global foto

Milník rodokmenů