Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Smelíková Anna Smelíková Anna
EZRleam 11 69 9111 ARaZnEno 86 912 4
l bceh
iiRCEtpahNBAcRHO MLKKeCOiTa V WT bVso
AKEOYzMAl oaZrne HlibIcAhrTcec OehvIBrt v na
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Smelík Jan Smelík Jan
10529 1 8 6 8193 8 NOAzEnr rlezEm
CibIhtcErLcHA omaKLiKTEc AN V M yikENRBtOh v ivbOhReT erCICrHBehIacHLN otPB
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů