Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Vlčková Viktorie Vlčková Viktorie
9 15184 9 EZREalm oEANRNaZ 19 041 7
RZNAOE LMA KBYTozVEa
WsO hOVVaIr hZmEe TpC
nHbaoEeiov ri
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Vlček Jan Vlček Jan
aZnnReo 9 325140 EzmerL 89 13 1209
TohEeiRN ibVcop MToe HKBRyin amLiOTCkek roeRNsdtPI V VoRVHIa cuSEh AN ihRVtOBe
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Walová Olga Walová Olga
2932 191 AnoRAeNZ
iArvOvH oivEcit ONzERa aTBVCMYK veOL
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Vlček Ervin Vlček Ervin
anZONEr 1 1 9388 14 719 33 eLzREM
nNbCREhopvIaO ET KltOEmAKic an nhmiTBR koeY HBiOveRT V cNOCvHitaIR
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Rygalová Markéta Rygalová Markéta
0502 277 3191 nzeRAaon SpiCrNOi V zeelrAM
aeoMzkwOBTLSVA Y OezNRA rhAvIOv
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů