Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Vlčková Viktorie Vlčková Viktorie
1 154 899 oaaEnRZN 41 7190 EMrelZA
VIoahvR eZnaRo k
OsZyaoaeBTwvMl ZheEm
IIrcOOTn eBvAehp
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Vlček Jan Vlček Jan
mLEeZr eaOnnrZ 829 19 103 9 342 051
nOtOEBrehIvpIC VhtBOIer OAHvvRI aN BnKyMteO Ihr spRDReItno sehuC lkTAIeKCmO V
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Walová Olga Walová Olga
aNNrEAoZ 39 11229
vVeoykb CMltA TICEOIV rAOENZ RIvovaH
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Vlček Ervin Vlček Ervin
88 13 91 739 13 14 rnAoZne eRelmZ
TaEKiMCOLK hOANopVeib ecRNT V An RNcoAvticiH OrThiBve OrI TekbnMhy
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Rygalová Markéta Rygalová Markéta
2500 v RCiPOsiN ZEMArLe 1 2 39771 aeazonNr
YTbOALzamskO VWE OAeNZr iVhOAVR
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů