Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Vlčková Viktorie Vlčková Viktorie
NAEZarnO 7 9 0 411 EAERlzM 411 995 8
heEzm
oyWMaOtlSv BKAZe oNeraz ohOeE N
IIvTRAbcp VRoHAvi
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Vlček Jan Vlček Jan
0 514923 zelERM NEzrnao 18 0932 91
EcsUH AN HAoViVr tRmYEhBo Kin TeoREinoB HpvCi v trIVOehb kMTLICaoke srTEPdRinO
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Walová Olga Walová Olga
aOrANZen 2 1 29913
azoErn vrOhiaV vitEiCo mcyLoEK TBVva
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Vlček Ervin Vlček Ervin
7 9 43131 zelemr 98 118 3 ezNaORn
An nICcTVIaHRo AIemkoCltk RiE VBnnOepTHcao K RENTYmiHoB V vreBihto
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Rygalová Markéta Rygalová Markéta
spiorIcn 71 27139 0520 RAZnnOEa RMzEAEL v
OzAENR oIRHVaV LAYOEzkTwSm bvOa
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů