Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Vlčková Viktorie Vlčková Viktorie
rmEalzE 0 9 1714 nOzAEARn 9811 45 9
emezh AznEoR eOsKbwalzYTAMo
v HoeniERbcI A
vopt ohRVvIa
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Vlček Jan Vlček Jan
193 2 8 109 0 5214 93 ANREZON rlEMZe
liAOMKcktE BtMIKeHrONY OOeihpNtEIVR Bc btOHiRVE V dRpieNOtSr An EhscU rAivhVO
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Walová Olga Walová Olga
291 1 239 OeANAzrn
OvecIit VohavRi OkMV VYlCBATe ZNRAoe
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Vlček Ervin Vlček Ervin
9143 17 3 ReZNaon 98 8131 zERMLE
aN NtICivhRCoA HOVebiTR Ykroh iBMETn v MIkaotcleK OoEhcbiTANVR pen
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Rygalová Markéta Rygalová Markéta
InIcrsPo ZaNRNAeo 0025 LeMeaZr V 791312 7
onRaze BmaTYSkZOw AeVol IRVaVHO
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů