Rodokmen rodu Smelíků
Předci
Wojkovska Žofie Wojkovska Žofie
lMeEzRa 2 519 141 NZonraeA 1 992 183
na LaKKietCom RnEoza htRehClAIbCIc v oRVIhTeb OHadn
NWvbOARRELOpa
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Schreiber František Schreiber František
EoaNrZN 5901 1 10 rmZLEE 1953 751
HRAEZPbnLmoEn latMIKCEKo HRBeIvOt V Na ITcRCBlCEHhaI PIrNV
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Wojkowski Karel Wojkowski Karel
meReZl eNNAzor 2 7 17859 1101 09 4 9
E nbRnPhan zKloERHMOI vBIOEtRH IamCEklkTo BIcChctRhlaeI v yUHRd An
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Schreiber Rafael Schreiber Rafael
OnRAEzn LZREmE 81 928 9 18 1 994
AN hEOIBVTR OeKtcAimlK erhpNBO V cIrACtEhHcIbL
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Schreiberová Lydie Schreiberová Lydie
v 1196 3 02 9991 RleEAzM iUJnr arNNEozA
NeoRhbAP hVOrBEtI AN eElsoKTC eKRcLOit
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Schreiber Boleslav Schreiber Boleslav
rznNEAo 9 6 3261
rACbEThCeIl neLAaTiTsr n LyP imENBp YTeot VDao
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Schreiberová Hilda Schreiberová Hilda
221 933 1 ZENaonra v 2001 ObcZU eTIH MZreaEl
acRAOAvPL ALiOtKmkec na RvbhEiTo CARohnBlCRIEAbpeTEH v v eChcaHtICbiRl B TTYMe
...záměrně zpřeházeno, zobrazit


Wojkowski František Wojkowski František
189 249 ZnEOArn 914479 rzmLee
VHbirEOt CLKIMOetKa v aVRiPOkNc aN OBrDNshPE ictIhEACCbhLR
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Wojkovska Anna Wojkovska Anna
4111978 2 oZANEArn
HCsaU eBmyt vHiarOv
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Smelíků

global foto Jan Smelik pochází z Albrechtic č.159. Byl synem Franciszka Smelika. Magdalena Smelikova - rozena Adamczok Jiří pochází z Polska - Pogwizdova. Původní domek (na fotografii) se nacházel v části obce Albrechtice - Pardubice. Tato část obce Pardubice byla na základě dokumentace vzniku Albrechtic před 670 léty jedna z prvních a nejvíce osídlených částí. global foto Dnes se nachází mimo střed obce (2 až 3 km od středu). Původní domek obývala dcera Jana Jordankova s manželem, později vnučka Szeligova Aniela s manželem, kteří si v těsné blízkosti v roce 1955 postavili nový rodinný domek. V r.1977 - 78 byl zbourán starý dům (na fotografii). Ponechána byla pouze původní stodola. Dnes v novém rodinném domku žije pravnučka Topiarzova Růžena se s svou rodinou.
Celý rodokmen byl zpracován vnukem Alfrédem Smelíkem a pravnukem Tomášem Smelíkem v r.2000 za aktivní pomoci a vyprávění dosud žijících členů rodiny. global foto global foto

Milník rodokmenů