Rodokmen rodu Smelíků
Předci
Wojkovska Žofie Wojkovska Žofie
15 91124 NzaanEOr RmezLAE 9 9121 38
iLeHCtHACrCbi voRBehti AezNRO oCAImlKTek arNp nlADwobvo
aHrEo V an
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Schreiber František Schreiber František
erEzMl NnAEOzr 119 0501 5711 5 93
ToKiKMLaEC v nIRVp iBVOhTeR nA rOznemeLnH PbA rccLIHEtIcaHb
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Wojkowski Karel Wojkowski Karel
LemZRE 75 197 28 49 00 1191 zAoNrnE
V na rveihBtO knOEz PBRlHEhnaM NIrO TLMaekOIkC HuRDY thCbIaCHCieLr
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Schreiber Rafael Schreiber Rafael
8 1 8299 nRNezao eRMlZE 189 94 1
AN v cRiHBCiEctLHa cLoaTiMkek HPErbOn eIBOVThR
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Schreiberová Lydie Schreiberová Lydie
NAZaRoNE NIRju 1093 126 v 9991 mLeAzRE
EToVhiBR coeklesT oNpeaBrh An OLterikc
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Schreiber Boleslav Schreiber Boleslav
6629 13 ZeornaN
CReCHtILEaB TnAItlEras Y Npl O VaD mb iPNeOtyET
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Schreiberová Hilda Schreiberová Hilda
nnROAeaZ BITCUe zOh V eemRLZa 112 3239 0120
T E T ybM tORIHebV AkLOETIKCm v v AOLvraPAc AN CCHiEcBHILtar CCOp HTRABAIEBENRHLe
...záměrně zpřeházeno, zobrazit


Wojkowski František Wojkowski František
eNrZOAn LZmere 4947 1 9 9 42891
ORShnPD bE lIAcEibHrcCTh KTEcmoakil AN v EVHoRBTi KpornIACV
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Wojkovska Anna Wojkovska Anna
112918 74 ONzAeArN
avViROH uhsca mtbYE
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Smelíků

global foto Jan Smelik pochází z Albrechtic č.159. Byl synem Franciszka Smelika. Magdalena Smelikova - rozena Adamczok Jiří pochází z Polska - Pogwizdova. Původní domek (na fotografii) se nacházel v části obce Albrechtice - Pardubice. Tato část obce Pardubice byla na základě dokumentace vzniku Albrechtic před 670 léty jedna z prvních a nejvíce osídlených částí. global foto Dnes se nachází mimo střed obce (2 až 3 km od středu). Původní domek obývala dcera Jana Jordankova s manželem, později vnučka Szeligova Aniela s manželem, kteří si v těsné blízkosti v roce 1955 postavili nový rodinný domek. V r.1977 - 78 byl zbourán starý dům (na fotografii). Ponechána byla pouze původní stodola. Dnes v novém rodinném domku žije pravnučka Topiarzova Růžena se s svou rodinou.
Celý rodokmen byl zpracován vnukem Alfrédem Smelíkem a pravnukem Tomášem Smelíkem v r.2000 za aktivní pomoci a vyprávění dosud žijících členů rodiny. global foto global foto

Milník rodokmenů