Rodokmen rodu Waloszků
Předci
Waloszek Karel Waloszek Karel
96 1698 5 5712912 REmZEL nNZeORa
Yo
MeINKHrtb V na C KJRIE orVeBthi IrETpsnODR v KaP YrdcaevlH yV
pnEdhRlHBRcaO hCUSE OKEiMAClTK
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Waloszková Františka Waloszková Františka
2159945 arNZnEoa 1 8 2821 09 rEmlAeZ
aN coHRhPAUNEb eS uechS v v SpRrioTNeD VSy EiboTZEjAKm ToIeKAmlKc IrtsnOdrpE hboeitVr NaoZer
...záměrně zpřeházeno, zobrazit
Potomci
Šebestová Drahoslava Šebestová Drahoslava
1 4 62196 anEAzorN
9915 dnL Ev rvTOAAs lemnza EhcEtL Yns SVMOlko AeRZnO HjA tsO0z0up2Y0al bSWy VEkoazmoaTL zEUR LsSalEMZKe asi YMtBe OaVaP v BSKmAUR OhAVRVI A
...záměrně zpřeházeno, zobrazit

Historie rodokmenu rodu Waloszků

global foto Josef Waloszek pochází ze Životic č.p.2. Měl jednoho bratra a tři sestry. Původní domek, byl dřevěný a pozemek se táhl úzkým pásem od potoka k hlavní cestě. V roce 1900 uvedený domek a část pole prodal p.Františku Mynářovi a koupil větší usedlost tzv.Dudovku se čtyřmi ha pole. Dcery Viktorie, Alžběta a Marta se narodily v novém bydlišti. Zbytek pole 0,5 ha dal svému synovi Karlovi. Ten pole prodal p.Kiškovi. Dnes tam jsou čtyři rodiné domky a mateřská školka. Na nově koupeném domku, zůstala dcera Barbara a dnes její dcera Marie. Na č.p.2 bydlí dnes p.Kantor. Barbara Waloszková - roz.Cielecká pochází z Václavovic a měla jednoho bratra a jednu sestru.

Milník rodokmenů